Mr Van Dam en de Jusgroep

Mr Van Dam en de Jusgroep


Mr Ch.W.A. van Dam voert een praktijk die voornamelijk is gericht op het civiele recht voor bedrijven en particulieren, met accent op ondernemingsrecht, huurrecht, letselschade, erfrecht en incasso.
 
Mr Ch.W.A. van Dam is werkzaam in de advocatuur vanaf 1991. Vanaf 1986 was Van Dam werkzaam als zelfstandig OR-consultant. In deze functie heeft Van Dam diverse ondernemingsraden en Centrale Ondernemingsraden mogen begeleiden. Ook is Van Dam betrokken geweest bij de oprichting van diverse ondernemingsraden. Voorts vielen fusies en overnames onder zijn aandacht, waaronder de overname van Datex door Getronics. Van Dam heeft de Centrale Ondernemingsraad van Datex toenmaals in het gehele proces begeleid.  

Mr Ch.W.A. van Dam staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten als gespreksleider voor intervisie. 

Mr Ch.W.A. van Dam is onder meer lid van de volgende juridische organisaties:
- de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht;
- Netwerk voor Kleine Kantoren (NEKAN);
- Praktizijnsbibliotheek;

- de Jusgroep. De Jusgroep is een overlegorgaan voor de rechtspraktijk van 10 advocaten.
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share our website

Quicklinks